En verditakst er en verdivurdering av eiendommen med bygninger. Denne taksten gir et omtrentlig bilde av antatt omsetningsverdi, men kan avvike fra faktisk salgssum.

En verditakst sier lite om bygningens tekniske tilstand, så ved eiendomssalg anbefales en Eierskifterapport (Boligsalgsrapport).

En verditakst vil være mest aktuell i forbindelse med lån, refinansiering og eiendomsskatt.

(Ved verditaksering av landbrukseiendommer samarbeider vi med Trøndelag Landbrukstakst)