Prisliste på våre tjenester, gjeldende fra 01.01.2022eks. mvainkl. mva.
GRUNNPRISER
a) Timepris, konsulent900,-1 125,-
b) Timepris reisetid konsulent550,- 687,-
c) Kjøring pr. km. Bil 6,50 8,13
d) Kjøring pr. km. ATV/Snøskuter 7,50 9,38
EierskifterapportTM (Boligsalgsrapport)
a) Eneboliger på to eller flere plan (Inkl. garasje/Uthus)12 800,-16 000,-
b) Mindre eneboliger på ett plan.12 000,-15 000,-
c) Fritidsbolig med innlagt strøm, vann og avløp12 000,-15 000,-
d) Fritidsbolig uten innlagt strøm, vann og avløp10 400,-13 000,-
e) Leiligheter10 400,-13 000,-
  
Andre tjenester
a) Skadetakst (mindre skader*)(etter medgått tid)
b) Skadetakst (større skader)(etter medgått tid)
c) Verditakst bolig4 8006 000,-
d) Arealoppmåling bolig < 150 m² BRA3 2004 000,-
e) Arealoppmåling bolig > 150 m² BRA4 0005 000,-
f) Uavhengig kontroll TK1 (våtrom/lufttetthet)8 00010 000,-
g) Utleie byggavfukter, pr. døgn200,-250,-
*med mindre skader menes mindre vannlekkasjer, eller andre hendelser som ikke krever mange timers befaring