Prisliste på våre tjenester, gjeldende fra 01.09.2019 eks. mva inkl. mva.
GRUNNPRISER
a) Timepris 750,- 937,-
b) Timepris reisetid 550,- 687,-
c) Kjøring; kr. pr km. 6,50 8,12
d) Utskrift fra grunnboka 240,- 300,-
EierskifterapportTM (NS 3600)
a) Boenheter inn til 100 m² BRA 5 000,- 6 250,-
b) Boenheter fra 100 – 150 m² 6 800,- 8 500,-
c) Boenheter fra 150 – 200 m² 7 600,- 9 500,-
d) Boenheter over 200 m²  (etter avtale)
e) Tillegg for andre bygg (f.eks. garasje, uthus, anneks) 1 600,- 2 000,-
f) Tillegg for enkel energiattest    350,-    438,-
g) Tillegg for avansert energiattest 1 500,- 1 875,-
Tilstandsanalyser Nivå 1 (NS 3624)
a) For bolig < 150 m² inkl. garasje/uthus 9 600,- 12 000,-
(For større bygninger; etter avtalt pris eller medgått tid)    
Andre tjenester
a) Skadetakst (mindre skader*) 4 400 5 500,-
b) Skadetakst (større skader) (etter medgått tid)
c) Verditakst bolig 4 800 6 000,-
d) Arealoppmåling bolig < 150 m² BRA 3 200 4 000,-
e) Arealoppmåling bolig > 150 m² BRA 4 000 5 000,-
f) Uavhengig kontroll TK1 (våtrom/lufttetthet) 8 000 10 000,-
*med mindre skader menes mindre vannlekkasjer, eller andre hendelser som ikke krever mange timers befaring