Et viktig verktøy for alle som jobber med eiendomsforvaltning.

NS 3424 beskriver hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstander skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Den kan brukes for alle typer byggverk (bygg, anlegg og tekniske installasjoner), også for vurdering av funksjonelle egenskaper.

Tilstandsanalysen har en rekke bruksområder og er en viktig brikke i forbindelse med utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, FDVU-strategi, verdiovervåkning, omsetning, salg, taksering med mer.

Våre tilstandsanalyser kan fås i det formatet og omfanget kunden ønsker. Vi kan gjøre tilstandsanalyser direkte i Famac, som er et forvaltningsprogram mange byggeiere benytter. Om ønskelig kan vi også utarbeide en vedlikeholdsplan på bakgrunn av tilstandsanalysen som kan benyttes i økonomiplanlegging av bygningsporteføljen.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.