Når en eiendom eller bolig får en skade, vil forsikringsselskapet ofte ta kontakt med en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt og objektivt grunnlag for erstatningen.

Skadetaksering er en faglig vurdering som har til hensikt å kartlegge omfanget av en skade og skadeårsak samt estimere  utbedringskostnader. I noen tilfeller får takstmannen også mandat til å styre og følge opp reparasjonsarbeidene for å sikre at skaden blir reparert og verdier ivaretas.

Vår takstmann er sertifisert skadetakstmann gjennom Byggmesternes Takseringsforbund