Midt-Norsk Byggservice ble etablert av 2 unge gründere fra Lierne i 2008, og hadde i hovedsak hele Trøndelag som arbeidsområde. Etterhvert som tiden forandret seg har firmaet valgt å fokusere på sin hjemkommune.

Vi har for øyeblikket 6 ansatte hvorav en lærling og en takstmann, og vi tar på oss oppdrag i hovedsak lokalt i Lierne.

Apropos lokalt i Lierne; Vi en næringsaktør som liker å støtte opp om lokalsamfunnet og er opptatt av å arbeide lokalt. Da er det spesielt viktig for oss at vi ser nytten av å skape gode relasjoner til kundene og at vi har evnen til dette. Det er et høyt faglig miljø, med stor «takhøyde» i bedriften. Med dette som grunnlag, gir det grobunn for et kvalitetsbevisst miljø, som hele tiden søker det beste ut av hver situasjon.

Høsten 2019 ansatte vi en ny medarbeider som vi fikk sertifisert som takstmann gjennom Byggmesternes Takseringsforbund. Vår nye medarbeider er et godt tilskudd til bedriften. Han har i tillegg til svennebrev som tømrer med nesten 10 års erfaring fra byggebransjen, 10 års erfaring som profesjonell eiendomsforvalter i offentlig sektor. Dette fører til at vi får bredere fagmiljø og kan tilby flere tjenester.

Fra 1. januar 2020 vil vi utvide staben ytterligere. Da vil vi få på plass en egen rørlegger. Det å kunne tilby en rørlegger vil forenkle prosessen til kundene. Det blir færre aktører å forholde seg til, og vi vil bli konkurransedyktige på pris.