Vi tilbyr tjenester innen næringseiendom og har tilleggsutdanning og kunnskap om ulike metoder for verdisetting av næringseiendommer. Takstene baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignbare salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie. Ved verditaksering av næringseiendom, er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en grundig rapport der de enkelte leiekontraktene nevnes. Vår takstmann vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.