Om Midt- Norsk Byggservice as

Midt- Norsk Byggservice ble etablert av 2 unge gründere fra Lierne i 2008, og hadde i hovedsak hele Trøndelag som arbeidsområde. Etterhvert som tiden forandret seg har firmaet valgt å fokusere på sin hjemkommunen.

Vi har for øyeblikket fem ansatte hvorav en er lærling, og vi tar på oss oppdrag i hovedsak lokalt i Lierne. Apropos lokalt i Lierne, så er vi en næringsaktør som liker å støtte opp om lokalsamfunnet og er opptatt av å arbeide lokalt. Da er det spesielt viktig for oss at vi ser nytten av å skape gode relasjoner til kundene og at vi har evne til dette. Det er et høyt faglig miljø, med stor «takhøyde» i bedriften. Med dette som grunnlag, gir det grobunn for et kvalitetsbevisst miljø, som hele tiden søker det beste ut av hver situasjon. Uansett om du har ris eller ros til vår bedrift vil vi gjerne at du tar opp det med noen av oss.

Om

Midt-Norsk Byggservice AS

Midt- Norsk Byggservice ble etablert av 2 unge gründere fra Lierne i 2008, og hadde i hovedsak hele Trøndelag som arbeidsområde. Etterhvert som tiden forandret seg har firmaet valgt å fokusere på hjemkommunen.

Uansett om du har ris eller ros til vår bedrift vil vi gjerne at du tar opp det med noen av oss.

Det er spesielt viktig for oss at vi ser nytten av å skape gode relasjoner til kundene og at vi har evne til dette. Det er et høyt faglig miljø, med stor «takhøyde» i bedriften. Med dette som grunnlag, gir det grobunn for et kvalitetsbevisst miljø, som hele tiden søker det beste ut av hver situasjon.